DOBRODOŠLI NA W2O

Poziv na saradnju

aftertitle

Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije, a ujedno i jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Ovde možete pogledati detaljnije informacije o projektima za dve male hidroelektrane koje preduzeće „W2O“ razvija od kraja 2012.godine. Ako vam se ono što vidite učini interesantnim za ulaganje i dalji razvoj, kontaktirajte nas. Otvoreni smo i spremni za svaki vid saradnje.

MHE PAPRATNA

… se nalazi na Papratskoj odnosno Repušničkoj reci i na teritoriji opštine Knjaževac. Ova MHE takođe se nalazi i na teritoriji Parka prirode “Stara Planina”. MHE “Papratna” spada u grupu protočno-derivacionih malih hidroelektrana koje rade paralelno sa Elektroenergetskom mrežom Republike Srbije i priključuju se na Distributivni elektroenergetski sistem (DEES) Republike Srbije.

MHE ZANOGA

… se nalazi na Golemoj reci i na teritoriji opštine Knjaževac. Ova MHE takođe se nalazi i na teritoriji Područja posebne namene – Parka prirode “Stara planina”. MHE “Zanoga” spada u grupu protočno-derivacionih malih hidroelektrana koje rade paralelno sa Elektroenergetskom mrežom Republike Srbije i priključuju se na Distributivni elektroenergetski sistem (DEES) Republike Srbije.

Zelena energija

Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji su nastali kao posledica prirodnih procesa, a koji se stalno obnavljaju. Energija čiji su nosioci potiče direktno od Sunca, vetra ili iz dubina Zemlje.

Energetski potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji

Srbija ima znatan energetski potencijal u obnovljim izvorima, ali on nije …    više>>

Korisni linkovi

Hidroenergija i male hidroelektrane

Hidroenergija predstavlja obnovljivi izvor energije, koji se vekovima koristi…   više>>